Vänsterpartiet Söderhamn

Vänsterpartiet Söderhamn

Vi arbetar för ett Söderhamn för alla. En öppen och attraktiv kommun som i alla sina geografiska delar erbjuder utrymme för kreativitet och livskvalitet, där de kommunala verksamheterna verkligen värnar om varje invånare.

Då krävs tydliga målbilder och politiker med civilkurage som förstår att sätta invånarnas intressen framför sina egna och som har modet att se längre än till nästa val. Vi är inte till salu!

Vårt mål är öka kommunens attraktionskraft och att befolkningen under de kommande 20 åren ska växa med 250 personer per år. Det skapar utrymme för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling av vår kommun och efterhand en allt bättre service.

Länkar